sound & art by J.G.W

Idris Khan, live-performance…

I’ll be performing two sets at the opening of the upcoming Idris Khan exhibition
at Konsthallen in Gothenburg on the 13th of May.

If you’re not familiar with Khan’s work, check it out. It is amazing!

I’m very honored to be a part of this. Come check it out!

Scroll down for more info in swedish. Taken from Konsthallens website.


_________________________________________

IDRIS KHAN
Kontrapunktisk rörelse
13 Maj – 21 augusti, 2011

Göteborgs Konsthalls sommarutställning 2011 är en presentation av den brittiske konstnären Idris Khan. Under senare år har Idris Khan rönt allt större internationell uppmärksamhet och det är med stor glädje som Göteborgs Konsthall nu har möjligheten att presentera honom, för första gången i Sverige.

Utgångspunkten i Idris Khans konstnärskap är fotografi, men han söker sig ständigt mot nya tekniker och uttrycksformer för att utforska deras förutsättningar och möjligheter. Fotografiets närvaro finns alltid där men ständigt i möte med andra tekniker. Förutom fotografi arbetar Idris Khan med video och skulptur, och i den nu pågående separatutställningen på Yvon Lambert i New York visar han för första gången även teckningar.

Idris Khan adderar teknik till teknik, inte i en experimentell mening, utan snarare i en medveten vilja att hitta det adekvata materialet i relation till det valda motivet eller det som på annat sätt intresserar honom. Det finns alltid en tydlig startpunkt, ett pregnant motiv som står i fokus för den koncentrerade och ytterst närgångna undersökningen. Det handlar ofta om framträdande litteratur, musikstycken eller utvalda verk ur konsthistorien såsom Mozarts requiem, Bachs cellosviter, Philip Glass Contrary Motion, Koranen, Sigmund Freuds Das Unheimliche William Turner eller Caravaggio. Motivet är väsentligt i Idris Khans konst och de val han gör har inget av slumpmässighet över sig. Hans verk omfattar de stora frågorna om konst, tid, minne och liv, det som kan beskrivas som jagets hela existentiella referenssystem i rummet.

Idris Khan närmar sig det väldiga och omöjliga, det som stundom äger det sublimas alla förutsättande karaktärsdrag, i en strävan att göra det till sitt och nå någon form av förståelse. I Khans bilder, skulpturer och videoverk är det alltid en repetitiv handling som äger rum, där minnet av det föregående lever kvar och aktivt påverkar nästföljande moment. En bild, en skulptur eller en video är därmed en koncentration av lika koncentrerade unika ögonblick. Den kronologiska tidens hierarki löses upp och genom en metamorfosisk process blir allt en punkt i nuet. Khans verk bygger en berättelse mellan den kosmologiska tidens obönhörlighet och jagets levda tid.

Khan använder appropriation som metod för att undersöka den konsthistoria han själv är en del av. Inte minst har han intresserat sig för minimalismen. I de enskilda verken tillgodogör han sig historien på flera nivåer samtidigt. Ett tydligt exempel på detta är skulpturen Listening to Glenn Gould’s Version of the Goldberg Variations while Thinking about Carl Andre, 2010, som visas på Göteborgs Konsthall. Verket utgörs av en ca 10 meter lång vinkelrät stålplåt (9,9×1,2×1,2 m) med Goldbergvariationerna inblästrade i den råa ytan. Skulpturens avskalade enkelhet för tankarna till konstnärer som Carl Andre, Richard Serra, Robert Morrison, m.fl. Relationen är tydlig samtidigt som de inblästrade noterna tillför en individuell berättelse som saknas i minimalisternas praktik.

I utställningen på Göteborgs Konsthall visas Idris Khan fotografier, video och skulpturen Listening to Glenn Gould’s Version… och visar verk från 2004 fram till idag, 2011.

Idris Khan, född 1978, Birmingham, England, bor och arbetar i London. Han är utbildad vid Royal College of Art, London. Sedan 2004 har han visats i internationella sammanhang, med soloutställningar på bland annat Yvon Lambert, New York, 2011, Victoria Miro, London, 2010, Elementa, Dubai, 2009, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, 2009, K 20, Düsseldorf, 2008, INVA, London, 2006 och Fraenkel Gallery, San Franciso 2006. Han har även medverkat i grupputställningar på bl.a. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2010, Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, 2009, Baibakov Art Projects, Moskva, 2009, Casino Luxembourg – Forum d´art contemporain, Luxemburg, 2008, ICA- Institute of Contemporary Arts, London, 2007, San Francisco Museum of Modern Art, 2006 och Helsingfors Konsthall, 2005.

VERNISSAGE
13 maj, 17-21 
Invigning med Idris Khan och Mikael Nanfeldt.
Under kvällen kommer musik att framföras av Johan Gustavsson Winther.

Johan G. Winther har skapat musik i snart tio år, ofta under namnet Tsukimono. Utöver spelningar runtom i Europa har han även spelat i Japan. Musiken är föränderlig och inte fjättrad vid någon särskild stil. På vernissagen för Idris Khan kommer Winther under två set att bygga ljudlandskap av samplingar och loopar och tematiskt knyta an till Khans konstnärskap.

KONSTNÄRSSAMTAL
14 maj, 14-15:30
Konstnärssamtal mellan Idris Khan och Mikael Nanfeldt

Göteborgs Konsthall vill rikta ett stort tack till Victoria Miro, London.

Bildmaterial:
Överst: Sigmund Freud’s “The Uncanny”, 2006
Nederst: Filmstill från Lying in Wait, 2008
Länk till information om öppettider.

_________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s